Sunday, April 25, 2010

Jawatankuasa Antara AgamaMereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka Telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,  (an-Nisa’ : 89)

Negara kita dikejutkan dengan pengumuman oleh Timbalan Perdana Menteri mengenai penubuhan Jawatankuasa Antara Agama yang diletakkan di bawah bidang kuasa Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon serta di pengerusikan oleh Datuk Ilani Isahak.

Akibatnya banyak pihak yang mempertikaikan penubuhan jawatankuasa tersebut termasuklah PERKASA, ABIM, Mufti Perak dan beberapa pertubuhan NGO lain. Objektif penubuhan tersebut kelihatannya amat kabur dan mirip kepada interfaith commissions (IFC) yang pernah mendapat bantahan tahun lalu sewaktu dicadangkan penubuhannya oleh pihak-pihak tertentu.

Maka Timbalan Perdana Menteri muncul memberikan penjelasan bahawa penubuhan jawatankuasa tersebut hanyalah membincangkan mengenai perhubungan antara kaum di Malaysia sahaja. Oleh itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mejar Jeneral (B) Dato' Jamil Khir Bin Baharom untuk memberikan penjelasan mengenai objektif penubuhan jawatankuasa tersebut kepada rakyat.

Daripada pengamatan saya, penubuhan jawatankuasa tersebut tidak pernah mendapat pandangan daripada orang yang mahir dalam bidang agama seperti Majlis Fatwa Kebangsaan dan para Mufti. Kerajaan seolah-olah cuba mencari alasan bagi memberikan penjelasan kepada rakyat untuk mengelak dari dipersalahkan.

Sekiranya jawatankuasa tersebut hanyalah untuk membincangkan mengenai perhubungan antara kaum di Malaysia, kenapa perlu dinamakan sebagai ‘Jawatankuasa Antara Agama’? Seharus dan sepatutnya ia dinamakan sebagai ‘Jawatankuasan Antara Kaum’! Kesilapan pertama kerajaan terbongkar menunjukkan ianya idea yang dibuat secara tergesa-gesa tanpa mendapatkan pandangan pakar mengenai kebolehan serta implikasinya di masa hadapan.

Masyarakat Islam amat risau akan kembalinya peristiwa cadangan IFC yang lalu kerana ia boleh merendahkan martabat agama Islam sebagai agama tertinggi negara dengan perlbagai permintaan dan syarat yang dikemukakan oleh agama-agama lain.

Sebagaimana ayat 89 surah an-Nisa’ diatas, Allah sw.t melarang hambanya daripada mengambil orang-orang kafir sebagai penolong atau pembantu sehinggalah mereka itu meyakini sebagaimana yang kita imani serta mereka sentiasa mahukan kita mengikuti kehendak mereka.

Apakah kita mahu mengambil orang-orang kafir sebagai penasihat dalam agama atau mengenai agama kita sendiri? Adakah kita yakin dan pasti bahawa nasihat yang bakal diberikan itu selari dengan landasan syara’?

Berdasarkan pengalaman lalu, amat mustahil untuk berlaku demikian kecuali segala-galanya adalah atas kehendak Allah s.w.t.       

Friday, April 9, 2010

Muslim usah terbelit isu pluralisme, liberal


Oleh Muhammad Uthman El-Muhammady
2010/04/08

Ummah perlu ketahui batasan perbezaan, adab, disiplin hormat-menghormati sesama insan

SAYU hati mengingatkan tokoh Islam yang asalnya berfikiran kebangsaan, menjadi aktivis dakwah dan peneraju gerakan Islam dengan pemikiran dipengaruhi Maududi, Hassan al-Banna dan Syed Qutb, akhirnya menjadi pendukung aliran pluralisme agama Prof John Harwood Hick.

Pluralisme agama dibentangkan gagasan Prof Hick meninggalkan sikap eksklusif Katholik yang menganggap semua agama sebagai penyelamat, menunjukkan pemikirannya tidak ada keyakinan terhadap agamanya dalam erti sebenar.

Ia timbul daripada pengalaman peradaban, budaya serta perkembangan pemikiran keagamaan Barat melalui sejarah pahit. Tidak masuk akal orang Islam yang berimamkan al-Quran boleh mengikut aliran muflis dari segi rohani. Islam mengajar sesiapa yang mengikut nabi akan selamat.

Orang yang memiliki kepercayaan seperti John Hick mungkin akan menjadi ‘suam-suam kuku’ dalam keyakinannya. Mereka bukan daripada kalangan orang yang yakin dan akhirnya berpendapat pengetahuan mengenai Tuhan dan segala yang abstrak tidak mungkin.

Pegangan seperti ini membuatkan kita melihat persamaannya dengan golongan zindik zaman klasik iaitu mereka yang imannya terpesong atau sesat.

Nukilan Jalaluddin Rumi menyebut mengenai lampu yang banyak dan keperluan tidak melihat lampu tetapi cahaya dengan fahaman semua agama adalah sah, sebenarnya menimbulkan kekeliruan ke arah memahami perkara ghaib dengan mata zahir.

Jika hakikatnya demikian, tentu Rumi tidak mengkritik agama Kristian, Yahudi dan Musyrikin penyembah berhala. Sebaliknya memang beliau mengkritik. Ini menyebabkan yang benar atau batil dalam agama menjadi tidak relevan dan tepat.

Melalui teori itu, Hick menegaskan jalan keselamatan dalam agama tidak tunggal tetapi jamak dan beragama sesuai dengan tradisi serta ajaran yang ada.

Teorinya itu merujuk kepada kata-kata Rumi, “Lampunya berbeza tetapi cahayanya sama.” Hick juga menemukan kalimat sama dalam kitab suci Hindu, Bhagavad Gita, “Jalan apapun yang dipilih manusia adalah milik-Ku.”

Sikap menyatakan adanya inti semua agama mengatasi bentuk lahiriah dan upacara tidak ada sandaran dalam tamadun Islam atau sejarah kerohaniannya. Nama yang disebut bagi menyokong aliran itu adalah perbuatan menjual nama demi melariskan barangan. Kenyataan itu diambil di luar konteks atau ditafsirkan secara tidak sahih.

Dante yang terkenal dengan bukunya, Divine Comedy tidak berjaya membuktikan beliau memandang semua agama ada kedudukan sah dan bersifat sebagai penyelamat. Jika tidak, mengapa beliau memasukkan Nabi Muhammad dalam neraka dengan tuduhan baginda sebagai ketua kumpulan mengadakan sokongan serpihan agama yang sesat.

Dante yakin kebenaran muktamad agama Katholiknya tetapi bagaimana buku itu boleh menjadi bukti kebenaran pluralisme agama?

Kedamaian rohani dan keamanan tercapai apabila manusia berhenti daripada kerakusan. Itu peraturan rohaniah yang sah dalam Islam tetapi tidak menjadi dalil untuk pluralisme agama.

Soal ‘menyokong satu agama’ dalam erti memilih agama Islam mengatasi yang lain bukan soal ‘memilih’ tetapi ia ketetapan Ilahi dalam ayat, “Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah ialah Islam.”

Pemikiran Hick dan pemikir sepertinya tidak mampu menolak keyakinan yang datang daripada Tuhan, Rasul (semua rasul dan nabi dalam semua zaman sejarah anak Adam), arifin dan ijma’.

Negara yang penduduk dan pemimpin tertingginya Muslim, wajib berlaku ‘menyokong satu agama’, seperti menjadikan Islam agama Persekutuan. Tetapi Islam mengajar keadilan dan kebebasan beragama bagi penganut agama lain, sedangkan di Barat sekarang pun tudung kepala dan menara masjid menjadi masalah besar.

Penafsiran jihad yang tersasul dalam setengah kalangan (kerana faktor sejarah yang mendesak dan tidak patut diremehkan) tidak boleh menjadi dalil bagi sesiapa melihatnya sebagai penafsiran menyeluruh mewakili arus perdana umat.

Bagaimanapun, ia perlu dilihat dalam konteks sejarah, seperti sekarang, maklumat dimanipulasi untuk kepentingan pengaruh atau dominasi sesebuah negara terhadap negara lain.

Prinsipnya kita mesti kembali kepada wacana arus perdana iaitu menjadi umat terbaik dilahirkan untuk manusia tanpa mempedulikan pandangan golongan Islam liberal atau pluralisme agama.

Namun, kita perlu mengetahui perbezaan, persamaan, adab, disiplin dan menghormati orang lain dalam batasan yang wajar.