Saturday, March 14, 2009

Perayaan Maulud Nabi Bida'ah.

Ketika saya balik ke kampung pada malam Jumaat lepas, adik saya memberitahu bahawa di kampung saya sekarang ini sudah ada orang-orang kampung yang memegang pendapat bahawa merayakan Maulud Nabi itu bida'ah dhalalah.
Nampaknya fahaman Wahabiyyah ini sudah mula dianuti oleh penduduk kampung yang rata-ratanya tidak mempunyai pendidikan agama yang formal. Saya percaya bahawa mereka ini hanyalah sekadar mengikut fahaman tersebut tanpa diberikan alasan-alasan yang jelas.
Sebelum ini saya telah mengutarakan pendapat ulama-ulama terkini seperti Dr. Ali Jumaah, Prof. Dr Yusuf al-Qardhawi, Dr. Said Ramadhan al-Buti dan Dr. Wahbah az-Zuhaily yang mengatakan bahawa merayakan sambutan Maulud Nabi bukanlan bida'ah sesat seperti yang dianuti oleh golongan Wahabiyyah.
Nampaknya, masih ramai lagi orang yang tidak faham mengenai masalah bida'ah ini. Padahal ianya telah diberikan ulasan oleh ramai ulama-ulama muktabar. Bahkan, adab mengenai perbezaan pendapat juga telah dijelaskan oleh mereka.

No comments: