Friday, August 7, 2009

Hikmah 1: Antara Tanda Bergantung Kepada Amal

Syeikh al-Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Iskandary memulakan kalam hikmahnya yang bermaksud:
Antara tanda seseorang bergantung kepada amal ialah kurang harapan kepada Allah ketika berlakunya kegelinciran dosa.

Mafhum Hikmah:-

Awasi diri daripada bergantung kepada redha Allah s.w.t dan balasan yang dijanjikan kepadamu seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain tetapi bergantunglah kepada rahmat Allah s.w.t dan kemuliaanNya. Ibn 'Abbad berkata bahawa bergantung kepada Allah merupakan sifat orang Arifin yang bertauhid, sebaliknya bergantung kepada yang lain merupakan sifat orang jahil yang lalai.
Dipetik dari kitab Ahasinul Kalimi karangan Dr. Mohd. Zulkifli al-Bakri.

No comments: