Friday, March 19, 2010

Bila SIS Melatah


Saya bersyukur kalau Sister In Islam (SIS) masih ada perasaan terhadap khutbah-khutbah yang dibacakan diseluruh masjid di Selangor mengenai kumpulan itu dikatakan ‘telah menghina Islam’. Sekurang-kurangnya hati mereka masih boleh melihat cahaya yang menyinari bagi membezakan antara yang haq dan yang batil.

Cuma saya sedikit terkilan apabila mereka tidak melihat tindakan Jais tersebut sebagai satu teguran yang tidak boleh dipandang ringan. Tidak kiralah siapa pun yang berada dalam SIS itu yang mereka mendakwa terdiri daripada para professional yang pakar dalam bidang masing-masing. SIS sepatutnya tidak boleh memandang enteng mengenai fakta sejarah yang mencatatkan betapa ramai para ilmuan yang tersesat dengan ilmu mereka kerana ianya tidak dipandukan oleh cahaya petunjuk Ilahi.

Mereka membangkitkan bahawa Jais seolah-olah tidak menghormati prinsip perbezaan pendapat sebagaimana yang berlaku antara imam-imam mazhab. SIS sepatutnya membandingkan dengan teliti antara taraf mereka dengan para imam mazhab yang muktabar itu. Para imam tersebut mengeluarkan pendapat atau fatwa berdasarkan panduan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Namun SIS pula bertindak sebaliknya. Mereka mengeluarkan kenyataan dan pendapat sesuka hati tanpa menilainya dengan neraca Islam bukannya dengan hawa nafsu.

Susah juga untuk menasihatkan orang yang tidak sedar bahawa dia tidak sedar, malah mengaku mereka adalah tergolong dalam golongan orang yang sedar. Firman Allah s.w.t :

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata. (al-Ahzab: 36)No comments: