Monday, September 22, 2008

al-Ghayah Fi al-Qiraati al-A'syr

Semalam saya ada singgah di kedai menjual buku dan kitab-kitab terbesar
di Kelantan, iaitu Syarikat Jaafar Rawas. Semasa saya melihat kitab-kitab, saya terpandang sebuah kitab yang agak menarik iaitu kitab al-Ghayah Fi al-Qiraati al-A'syr karangan al-Hafiz Abi Bakar bin al-Hussin bin Mahran al-Asbahani an-Naisaburi yang menjelaskan mengenai ilmu qiraat al-Quran.

Ilmu qiraat ini amat penting bagi kita orang Muslim yang selalu membaca al-Quran dan merupakan ilmu kedua terpenting dalam ilmu al-Quran selepas ilmu tajwid. Banyak ilmu yang boleh didapati daripada kitab ini terutamanya jumlah qiraat yang mutawatir serta sanad-sanadnya yang sahih.
Jadi saya cadangkan kepada anda semua terutamanya yang memahami bahasa arab supaya mendapatkan kitab ini sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan dalam bidang qiraat.

No comments: